FÆLLESSKAB & STRESSREDUKTION FOR PRÆMATURFORÆLDRE

Mette Bahnsen, filmproducer, mindfulnesslærer og mor til for tidlig født dreng.

I samarbejde med Velliv Foreningen tilbyder jeg et 8 ugers forløb i mindfulnessbaseret stressreduktion for præmaturforældre. Kurset tilbyder redskaber til styrkelse af mental sundhed.   

MÅLGRUPPEN

Jeg har ofte læst opslag i præmatur-facebookgrupper fra forældre der føler sig alene med svære følelser, og som har svært ved at tackle de psykiske følgevirkninger som præmaturforælder. En stor andel af forældre til for tidligt fødte – hele 30 % – ender med PTSD-lignende symptomer og yderligere 25% får andre reaktioner. Til trods for at vi har denne viden, gives der ikke særlig opfølgning eller tilbud til præmaturforældre. Derfor har jeg søgt midler dette kursus, som en tilbud til præmaturforældre, der ønsker at styrke deres mentale robusthed og bearbejde de vanskelige følelser og oplevelser, der kan være forbundet med det at være forælder til et for tidlig født barn.

Forløbet i MBSR for præmaturforældre er gratis og henvender sig både ”nye” og ”gamle” præmaturforældre uanset indlæggelsesvarighed, gestationsalder, fødselsvægt eller om du er mor eller far. Kurset fokuserer på at skabe et trygt rum, hvor de svære oplevelser kan adresseres, rummes og deles.

Du kan læse mere om MBSR programmet her.

FÆLLESSKAB

 I 2014 tilbragte jeg seks måneder på Skejlby Hospitals neonatal-afdeling med vores dreng. Noget af det vigtigste i denne svære tid var fællesskabet med de andre forældre på afdelingen. Vi kunne dele glæder og sorger, og vi kunne støtte hinanden, når det var svært.

Nogle kom hjem med børn med større, mindre eller ingen handikap. Nogle mistede deres barn og oplevede det ubærlige, som vi alle var så bange for. Vi var ved at miste vores dreng to gange, men han klarede den og blev hen ad vejen stærkere og stærkere. Jeg er evigt taknemmelige, men jeg er også blevet rystet. Og selvom jeg i dag har en velfungerende dreng, så har det forårsaget en form for slidtage og chok i mit nervesystem.

Da vi kom hjem, blev hverdagen langsomt normaliseret. Endelig kunne sætningen ”han klarede det” tages helt ind i hjertet. Netop på dette tidspunkt brød min krop sammen af udmattelse, og jeg blev syg. Gennem en lang helingsproces fandt jeg tilbage til mig selv med yoga, mindfulness-meditation og støttende fællesskaber. Den erfaring har motiveret mig til at tilbyde et mindfulness-forløb for andre forældre til præmature.

MINDFULNESS

Mindfulness handler om at være til stede i nuet og acceptere det, som det er. Det lyder simpelt, men det er ikke altid nemt. At være mindful er dog ikke noget nyt, vi skal lære eller opfinde. Det er en iboende evne, som vi alle kan blive fortrolige med. Mindfulness-træning kan hjælpe os til klarere at indse, hvad der er vigtigt lige nu. Det kan give fokus og retning i livet.

Jeg tror, de fleste præmaturforældre trækker på disse allerede iboende kvaliteter, når de helt i starten skal lære at være sammen med deres for tidligt fødte barn: Den nænsomme berøring, kontakten, etablering af ro, fokus på barnets signaler og behov. Når vi træner mindfulness, øver vi os i at være sammen med os selv på netop den måde. Vi øver at rumme alle de modsatrettede følelser, der er forbundet med at være menneske. Præmaturforælder har ofte skullet håndtere stor usikkerhed og voldsomme følelsesskift. Følelsesregisteret kan spænde fra glæde og stolthed over ens skønne, stærke, men også skrøbelige barn, samt frygten for at miste, angst, magteløshed, skam og vrede.                                                           

OM FORLØBET

Det slid i mit nervesystem jeg oplevede og oplever, kan jeg minimere ved at blive ved med at etablere et stille sted, hvor jeg kan komme ”hjem” til mig selv. Jeg har lært hvordan jeg gør, ved flere gange at gennemgå forløbet i mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR) og har undervejs også uddannet mig på Aarhus Universitet i at undervise i programmet.

Der er videnskabelig dokumentation for, at mentalt helbred kan trænes i lighed med det fysiske helbred, og der er evidens for, at MBSR kan bruges som en teknik til at reducere stress, angst, depression og en række andre lidelser. I modsætning til mange andre tilgængelige tilbud om mindfulness, så er MBSR-programmet underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning.

MBSR-programmet anvender intensiv træning i mindfulness til at forbedre livskvalitet og håndtere symptomer på stress, angst og depression. Programmet er relevant både for syge og raske. Gennem forløbet øver man sig i at møde tanker og følelser med en kærlig og accepterende opmærksomhed. Det gælder også uønskede tanker, som man egentlig helst vil skubbe væk. Denne træning i fokus, opmærksomhed og i at øge fortroligheden med at være tilstede i nuet styrker den mentale sundhed.

Undervejs i forløbet deler deltagerne deres erfaringer med at lave øvelserne. Ligeledes gives forskellige kommunikationsøvelser. Disse øvelser kan hjælpe til at belyse det almenmenneskelige i oplevelser af eksempelvis angst, smerte eller skam. Gennem erfaringsdelingen kan vi hjælpe hinanden med den ensomhed, der kan være forbundet med sådanne følelser.

HVORNÅR OG HVORDAN

Projektet er landsdækkende, og tilbydes som live-online undervisning. Kurset foregår over Zoom. Det består af otte sessioner af 2,5 times over 8 uger. Forløbet starter med et orienteringsmøde 17. august 2021 og afvikles derefter ugentligt frem til efterårsferien:

24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10. Derudover en heldag til fordybelse 3/10.

Sessionernes bruges til at træne mindfulness-øvelser og til at dele og reflekterer over erfaringerne med øvelserne. Hver session har et overordnet tema og inkluderer relevant teori om eksempelvis stressmekanismer m.v. I kurset indgår ligeledes videoklip med førende forskere i mindfulness og hjerneforskning.

Mellem hver session trænes dagligt ca. 1 times mindfulnessøvelser på egen hånd. Kursets deltagere får adgang til en ressource-side for forløbet på platformen for mental sundhed: www.mind-online.dk med mindfulness-øvelser, yogaprogrammer, videoklip samt tekst og teori fra de enkelte sessioner.

Hvis deltagerne ønsker det, etableres en gruppe på sociale medier, så de både under og efter forløbet kan støtte hinanden, erfaringsudveksle samt motivere hinanden til at træne mindfulness.

Har forløbet vakt din interesse eller kender du én, der kunne have glæde af sådan et tilbud, kan du læse mere på www.mind-online.dk, hvor det også er muligt at tilmelde sig. Der er plads til 20 på holdet.

Du kan læse mere og tilmelde dig her

Vi har god erfaring med at gennemføre live-online forløb og med at bruge online-medier til at skabe fællesskab, hvor deltagerne kan komme i kontakt og dele selvom det foregår i et virtuelt rum. Online undervisning er naturligvis væsensforskelligt fra almindelig undervisning, men netop dette italesættes og bruges ind i opmærksomhedstræningen.

Hvis du vil vide endnu mere om MBSR-programmet kan du se Mettes film “Mindful Medicin”

Er du interesseret i at deltage i kurset eller vide mere kan du henvende dig til Mette Bahnsen på info@personafilm.dk eller på 31253123