HANDELSBETINGELSER OG RETTIGHEDER

PRODUKTER OG TJENESTER UDBYDES AF

Mind Online, en portal under Persona Film I/S

Filmbyen 21. 4. sal, 8000 Aarhus C, CVR 32258263

Kontakt: info@personafilm.dk, Mette Bahnsen: 31253123


BETALING

Du får adgang til et online kursus eller andet digitalt indhold via et login, som du modtager i en mail. Betaling vil først blive trukket på din konto, når login oplysninger afsendes. Kvittering for trækket tilsendes pr. email.


BETALINGSMETODER

Online kurser kan købes via MobilePay og bankoverførsel. Priser er i danske kroner inklusiv moms.


LEVERING

Levering sker som oftest i løbet af en dag, men i særlige tilfælde kan der gå op til 7 hverdage. Hvis leveringsfristen overskrides kan du kræve at få det fulde beløb du har betalt tilbage.


FORTRYDELSESRET

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder dog ikke på samme måde ved levering af digitalt indhold, som de online kurser består af. Når du bestiller et online kursus, skal du give samtykke til frasigelse af retten til at fortryde købet i den individuelle check-boks i købsprocessen. Du får i efterfølgende i en mail tilsendt en kopi af dit udtrykkelige samtykke, og du mister din fortrydelsesret, så snart udførelsen begyndes.


RETTIGHEDER

Alle rettigheder til online kurser og andre digitale produkter tilhører Persona Film og eventuelle samarbejdspartnere. Ved køb opnås alene en brugsret til pågældende online kursus. Brugsretten er personlig. Online kurser på Mind Online må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Hvis vi registrerer at et login misbruges og der logges ind fra mere end 4 enheder (computer, iPad, mobil, tablet) forebeholder Persona Film sig retten til at blokere pågældende log-in uden forudgående varsel.

Online kurser må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt. Herunder må det særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Mind Onlines virksomhed.

Mind Online og Persona Film har ikke ret til at fjerne indhold i kurset, som kunden har købt, dog forebeholdes retten til at lave forbedringer, tilføjelser og foretage rettelser i udbudte online kurser og andet digitalt indhold.


DATAPOLITIK

Mind Online indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til et evt. nyhedsbrev. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Mind Online har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.


DISCLAIMER

Indholdet og produkter på hjemmesiden mind-online.dk, herunder – men ikke begrænset til – video, tekst, lyd, grafik, billedmateriale, informationer, oplysninger, anbefalinger, råd mv., der gives i online kurser med videre, er tænkt som undervisning, og kan på ingen måde sidestilles med behandling, rådgivning eller professionel hjælp. Mind Online kan ikke give garanti for omtalte resultater.

Det pågældende indhold på mind-online.dk er således af generel karakter og må ikke benyttes som eller erstattes af personlig rådgivning og/eller behandling. Hvis du måtte have spørgsmål eller bekymringer, om eksempelvis dit helbred eller trivsel, må du tage personlig kontakt til en relevant fagperson.

Mind Online kan ikke pålægges erstatning for skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug og/eller misbrug af indholdet i de online kurser eller andet digitalt indhold på siden.


REKLAMATIONSRET FOR FORBRUGERE

Kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer med et online kursus på info@personafilm.dk.  Du kan som udgangspunkt reklamere i mindst 3 år, efter et online kursus er leveret. Du kan dog miste sin reklamationsret, hvis der ikke reklameres inden rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget.


KLAGEGANG FOR FORBRUGERE

Vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Mette Bahnsen på info@personafilm.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.


LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Århus som første instans.