HANDELSBETINGELSER, RETTIGHEDER OG PERSONDATAPOLITIK

PRODUKTER OG TJENESTER UDBYDES AF

Mind Online, en portal under Persona Film I/S

Filmbyen 21. 4. sal, 8000 Aarhus C, CVR 32258263

Kontakt: mette@mind-online.dk, Mette Bahnsen: 31253123


BETALING

Du får adgang til et online kursus eller andet digitalt indhold via et login, som du modtager i en mail. Betaling vil først blive trukket på din konto, når login oplysninger afsendes. Kvittering for trækket tilsendes pr. email.


BETALINGSMETODER

Online kurser kan købes via MobilePay og bankoverførsel. Priser er i danske kroner inklusiv moms.


LEVERING

Levering sker som oftest i løbet af en dag, men i særlige tilfælde kan der gå op til 7 hverdage. Hvis leveringsfristen overskrides kan du kræve at få det fulde beløb du har betalt tilbage.


FORTRYDELSESRET

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder dog ikke på samme måde ved levering af digitalt indhold, som de online kurser består af. Når du bestiller et online kursus, skal du give samtykke til frasigelse af retten til at fortryde købet i den individuelle check-boks i købsprocessen. Du får i efterfølgende i en mail tilsendt en kopi af dit udtrykkelige samtykke, og du mister din fortrydelsesret, så snart udførelsen begyndes.


RETTIGHEDER

Alle rettigheder til online kurser og andre digitale produkter tilhører Persona Film og eventuelle samarbejdspartnere. Ved køb opnås alene en brugsret til pågældende online kursus. Brugsretten er personlig. Online kurser på Mind Online må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Hvis vi registrerer at et login misbruges og der logges ind fra mere end 4 enheder (computer, iPad, mobil, tablet) forebeholder Persona Film sig retten til at blokere pågældende log-in uden forudgående varsel.

Online kurser må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt. Herunder må det særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Mind Onlines virksomhed.

Mind Online og Persona Film har ikke ret til at fjerne indhold i kurset, som kunden har købt, dog forebeholdes retten til at lave forbedringer, tilføjelser og foretage rettelser i udbudte online kurser og andet digitalt indhold.


PRIVATLIVSPOLITIK

Mind Online indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til et evt. nyhedsbrev. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Mind Online har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.

Personlige data som behandles i virksomheden:

 • Navn
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Personopysninger som du selv har afgivet, fx i forbindelse med henvendelser

Dine persondata bruges i forbindelse med at du:

 • Deltager i et online eller fysisk kursus
 • Modtager supervision
 • Er i dialog med mig om ovenstående

Vi har kun personoplysninger modtaget fra dig selv, og opbevarer dem i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som Vi måtte have.

Din mailadresse benyttes endvidere, såfremt vi har modtaget din tilladelse, til at sende dig oplysninger om kurser, foredrag, bøger eller opdatering om det faglige område, som vi dækker. Ingen information bruges til markedsføring.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Mind Online videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Underviser/kursusudbyder i det kursus du har tilmeldt dig, hvis underviser er en anden end Mette Bahnsen

Om personfølsomme oplysninger: 

Hvis du har sendt mail med personfølsomme oplysninger, kan du være tryg, idet vores computere er aflåst, så dine oplysninger ikke kan komme andre i hænde. 100 procent sikkerhed kan dog ikke garanteres, idet der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Vi vil aldrig videregive oplysninger om dig uden dit forudgående samtykke.

Dine rettigheder over dine data

Personoplysninger slettes løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. Du kan til enhver tid anmode om, at få slettet dine personlige oplysninger.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på min computer, der opbevares forsvarligt, så ingen kan skaffe sig adgang. Vi kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Vi forbeholder mig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Vi besked i form af en synlig meddelelse på hjemmesiden. Ændringer træder i kraft straks.

Hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger om din brug af hjemmesiden og cookies

Vi indsamler personoplysninger om hjemmesidebesøgende med følgende formål:

 • For at sikre optimal drift af vores hjemmeside.

Vi indsamler oplysningerne på følgende behandlingsgrundlag:

 • Du har givet samtykke via cookiebanner, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.
 • Vores legitime interesse, som er at kunne administrere vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil personoplysninger for hjemmesidebesøgende blive slettet efter en årlig revidering. Du kan selv slette dine cookies, samt ændre dit samtykke via cookiepolitikken.

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:

 • Der er blevet givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra a.
 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af samarbejds- samt evt. databehandleraftalen, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra b.
 • Behandling sker på baggrund af en retlig forpligtelse, i blandt andre bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra c.
 • Vores legitime interesse, som er administration af vores leverandører og samarbejdspartnere, nødvendiggør behandlingen af disse personoplysninger, og vi forsikrer, at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå udover dine rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaringen afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen, og vi sikrer at der løbende tages stilling hertil samt at der udføres den nødvendige sletning af oplysningerne.

ØVRIGE OPLYSNINGER OM BEHANDLING

Dataminimering

Vi behandler kun de oplysninger, der er nødvendige til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være pålagt ved lov, at vi indsamler og opbevarer en række andre oplysninger om dig. Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt eller pålagt ved lov. Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt for os at behandle dem.

Nyhedsbrev

Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger, revisorer mv. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Fælles dataansvar (ved brug af sociale medier)

Vi bruger følgende sociale medier; Facebook og LinkedIn, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at begge parter er ansvarlige for formålet med og behandlingen af personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

 • opnå indsigt i din personoplysninger
 • udøve retten til begrænset behandling
 • tilbagekalde et afgivet samtykke
 • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
 • få slettet personoplysninger om dig selv
 • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
 • gøre indsigelse mod behandlingen
 • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet


DISCLAIMER

Indholdet og produkter på hjemmesiden mind-online.dk, herunder – men ikke begrænset til – video, tekst, lyd, grafik, billedmateriale, informationer, oplysninger, anbefalinger, råd mv., der gives i online kurser med videre, er tænkt som undervisning, og kan på ingen måde sidestilles med behandling, rådgivning eller professionel hjælp. Mind Online kan ikke give garanti for omtalte resultater.

Det pågældende indhold på mind-online.dk er således af generel karakter og må ikke benyttes som eller erstattes af personlig rådgivning og/eller behandling. Hvis du måtte have spørgsmål eller bekymringer, om eksempelvis dit helbred eller trivsel, må du tage personlig kontakt til en relevant fagperson.

Mind Online kan ikke pålægges erstatning for skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug og/eller misbrug af indholdet i de online kurser eller andet digitalt indhold på siden.


REKLAMATIONSRET FOR FORBRUGERE

Kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer med et online kursus på info@personafilm.dk.  Du kan som udgangspunkt reklamere i mindst 3 år, efter et online kursus er leveret. Du kan dog miste sin reklamationsret, hvis der ikke reklameres inden rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget.


KLAGEGANG FOR FORBRUGERE

Vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Mette Bahnsen på info@personafilm.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.


LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Århus som første instans.