STÆRK RYG ÅBENT HJERTE – træning af nærvær og medfølelse for hospicemedarbejdere

Persona Film har produceret en film og et interview om at implementere mindfulness og compassion for hospicemedarbejdere. Materialet bygger på viden fra forskningsprojektet, “Nærvær og empati træning til sundhedsprofessionelle der arbejder med døende.”, der er udført i et samarbejde mellem Foreningen Nærvær med døden og Dansk Center for Mindfulness, AU under ledelse af Ann Ostenfeld-Rosenthal og Hanne Bess Boelsbjerg.


Filmene viser at træning af nærvær og medfølelse kan forebygge stress og udbrændthed hos hospicemedarbejdere

Forskningsprojektet har netop vist, at hospicemedarbejderne, der i stressede perioder mangler overskud til dem selv og deres nærmeste, kan profitere af nærvær- og compassiontræning, fordi metoden kan bidrage til, at den enkelte opnår ro til at bearbejde indtryk og sætte bekymringerne på pause.

Du møder i filmen “Stærk ryg åbent hjerte”ansatte på Hospice Sydfyn på en opfølgningsdag, efter de har gennegået MBSR-programmet, hvor de deler erfaringer med hvordan de bruger træningen i nærvær og medfølelse. Kvalitativ forsker på projektet antropolog Hanne Bess Boelsbjerg fortæller undervejs i filmen om forskningsprojektets resultater.

Filmen skal bidrage til at udbrede kendskab og redskaber til mindfulness- og compassiontræning. Den kan f.eks. anvendes i forbindelse med undervisning af sundhedsprofessionelle, som har gavn af at implementere nærvær- og compassiontræning i deres daglige virke.

Klik her for at læse mere om forskningsprojekt bag filmen.


Her kan du se filmen

Karin Fosdal er sygeplejerske på Hospice Søholm og udtaler i filmen: “Det største pres er at jeg ikke kan gå på kompromis med noget. Jeg bliver nødt til at give mig selv 100 %”.


Link to english version of the film


Interview

Du kan også se dette interview med souschef for Hospice Djursland Helle Dalby Kristensen, hvor hun fortæller om egne erfaringer med at deltage i forløbet, samt hvordan effekten har været i det daglige arbejde på Hospice.


Materialet er produceret med midler fra Velliv-foreningen af Persona Film i samarbejde med Jakob Pagel Andersen. Persona Film 2022 ©