GRATIS LIVE-ONLINE MBSR FOR FORÆLDRE UNDER ØGET PRES & STRESS PGA. CORONA

Fællesskab og stressreduktion med live-online MBSR for forældre under øget pres og stress på grund af COVID19.

Formålet er at forebygge isolation og usikkerhed samt tilbyde fællesskab, øvelser og videnskabeligt baseret undervisning i styrkelse af mental sundhed. Projektet støttes af

Lige nu sidder mange forældre, som ikke kan komme på arbejde eller deltage i deres normale netværk, fordi de har måske børn med en særlig sårbarhed overfor COVID19 og de derfor er nødt til at holde deres børn hjemme. Eller forældre der generelt oplever øget pres og stress på grund af den usikre tid vi lever i og alle de ubekendte faktorer i forbindelse med coronakrisen.

Der er tale om store forandringer, hvor forældre til børn i særlig risiko skal håndtere en særlig grad af helbredsmæssig, karrieremæssig og social usikkerhed. Dette kan for mange give anledning til særlige bekymringer og en hverdag, hvor det er svært at skabe mulighed for egenomsorg, ro og fordybelse.

Det er en gruppe, som er isoleret og ikke ved hvornår eller hvordan hverdagen igen kan komme tilbage til det, vi kalder normalen, og som derfor har brug for redskaber til fællesskab, forståelse og selvhjælp.

Med dette projekt ønskes derfor at tilbyde et omsorgsfulgt fællesskab med træning af fokus, nærvær og ro, der bygger på det evidensbaserede MBSR-program.

MBSR er et evidensbaseret og manualiseret forløb over 8 uger. Forløbet kan hjælpe til at mindske stress, uro og bekymring ved at give plads til velvære, glæde og ro. MBSR reducerer symptomer på stress, angst og depression og der er evidens for at forløbet kan forhindre, at stress udvikler sig til sygdom. Deltagerne får håndgribelige redskaber, der kan flettes ind i en travl hverdag. Enkle metoder, der kan øge livsglæden og den mentale sundhed.

Du kan læse mere om MBSR programmet her.

Forløbet er planlagt med start torsdag d. 14. maj kl. 18.30-20.00, hvor der vil være et orienteringsmøde. Derefter vil der være 8 sessioner fra 18.00-20.30 mandage med start mandag d. 18. maj frem til 6. juli. Samt en fordybelsesdag 10-16 lørdag 27. juni.

Forløbets datoer

14. maj 18.30-20.00: Orienteringsmøde

18. maj 18-20.30: 1. session

25. maj 18-20.30: 2. session

1. juni 18-20.30: 3. session

8. juni 18-20.30: 4. sesssion

15. juni 18-20.30: 5. session

22. juni 18-20.30: 6. sesison

27. juni 10-16: 7. session – Fordybelsesdag

29. juni 18-20.30: 8. session

6. juli 18-21: 9. session

Du kan tilmelde dig her

Vi har erfaring med at gennemføre live-online forløb under COVID19 og med at bruge online-medier til at skabe fællesskab, hvor deltagerne kan komme i kontakt og dele selvom det foregår i et virtuelt rum. Online undervisning er naturligvis væsensforskelligt fra almindelig undervisning, men netop dette italesættes og bruges ind i opmærksomhedstræningen. Kurset giver således forældre til børn i særlig risiko mulighed for at mødes i et fællesskab, træne opmærksomhed og dele erfaringer med andre i samme situation.

Mette Bahnsen er underviser på forløbet og udover hendes professionelle baggrund som MBSR-lærer, yogalærer, filmdokumentarist og facilitator af online-læringsfælleskaber har hun selv erfaring med at være forælder til et barn med særlige helbredsmæssige udfordringer grundet for tidlig fødsel og kronisk lungesygdom.

Hvis du vil vide endnu mere om MBSR-programmet kan du se Mettes film “Mindful Medicin”

Er du interesseret i at deltage i kurset eller vide mere kan du henvende dig til Mette Bahnsen på info@personafilm.dk eller på 31253123