ER DU KLAR TIL AT GÅ NYE VEJE?

Hvilken vej vælger du at gå? Ad den firesporede motorvej som du “plejer” og som du måske ikke har kontrol over, hvor fører dig hen. Eller af den mere langsommelige skovsti, hvor du vover dig ud i ukendt terræn, men faktisk når at opdage hvad der sker undervejs og ser, hvor du er?

Jeg tror de fleste kender til IKKE at være helt på forkant med deres reaktioner. Reaktionen er kommet helt pr. rygrad og nogle gange er det godt, men andre gange ender vi i situationer vi helst ville have været foruden.

Indlægget her handler om hvordan vi med mindfulness kan lære at håndtere stress-reaktioner og stress-mønstre mere konstruktivt, så vores handlinger kommer til at stemme mere overens med vores værdier.

Men hvad er egentlig forskellen på at reagere og respondere?

Jeg er sådan en der godt kan lide at ordnørde. Så selvom jeg godt ved at du kender forskel på REAKTION og RESPONS vil jeg alligevel udpensle det her:

Reaktion betyder [En ændring i en tilstand]

Eks. når 2 væsker hældes sammen, som i kemi. Det samme vil sandsynligvis ske hver gang.

Når vi reagerer er det som en 4-sporet motorvej: det går hurtigt og vanepræget uden vi opdager så meget og neurologisk set er det vores default mode netværk. Derfor er vi er måske ikke altid herre over hvor det fører os hen…

Respons betyder  [Et svar på noget]

Så her er der forskellige svarmuligheder. Et valg og måske mulighed for at gå en ny vej?

som måske er det mere som at gå på en skovsti – et nyt uprøvet terræn? Det er ikke den lige vej som vi plejer at gå og vi skaber nye neurale netværk. V kan her blive bevidste om at der er stress, at det forandrer sig af sig selv og at vi ikke nødvendigvis kan “se” klart og bruge vores analytiske sind til at fikse det.

Det kræver derfor at vi går til kroppen og det kræver bevidsthed

Når vi reagerer er effekten ofte som en spiral, hvor vi gentager det samme mønster igen og igen. Eller som en centrifuge, hvor vi hvirvler os selv og måske også andre ind i en uhensigtsmæssigt mønster. Det kan sprede ringe i vandet der får konsekvenser for vores relationer til os selv og andre og vores generelle retning i livet.

Når vi responderer er effekten at vi får sat lys på hvor kroppen er, hvad vi sanser, føler og tænker. Altså vi får kontakt til os selv i en evt. stress-situation og opdager at vi har et punkt hvor udfra vi kan tage et bevidst skridt. 

Det er det Jon Kabat-Zinn kalder et mindfulness-medieret stress-respons og i sin bog “Lev med livets katastrofer” skriver kan dette:

Kun ved regelmæssig opøvelse af mindfulness kan vi gøre os håb om, at vores ro og nærvær vil blive så stærke og pålidelige, at de kan gøre det muligt for os at respondere på en afbalanceret og fantasifuld måde, når vi er stressede.

Evnen til at respondere på en nærværende måde udvikles, hver gang vi under meditation oplever ubehag, smerte eller stærke følelser og blot iagttager disse fornemmelser og lader dem være, som de er, uden at reagere på dem.

Jeg vil slutte af med et klip med Jon, hvor han beskriver alt dette:-)

Bedste Hilsner

Mette, Mind Online