Vælg session...

Velkommen 

Dette online kursus er en personlig og faglig kvalificering i samtaler med børn og deres forældre ved Karen Glistrup, socialrådgiver, familieterapeut MPF og forfatter. Du kan læse mere om Karen Glistrup her og om universet Snak om det.

Det er et kursus med en del teori, men størst vægt er lagt på, hvordan vi bruger os selv i samtalen med børn og med deres forældre. Hvordan får vi hul på at snakke med børn om alt det svære?

Du kan tage kurset som enkeltperson eller i en gruppe op til eksempelvis 12 deltagere.

Til hver af de 8 sessioner skal afsættes 1,5 – 2 time inklusiv øvelser og refleksion. Er man en gruppe skal man beregne mere tid.

Pris

PRESALE: Prisen for kurset til en enkelt person er frem til d. 30. januar, 2021 1599,- kr. ex. moms

Herefter er prisen 2399,- kr. ex. moms

Ved køb til en gruppe på 10-20 personer gives 20% RABAT

Ved køb til en større gruppe kontakt Mette Bahnsen (31253123).

Køb/forudbestil kurset her

Udtalelser fra kursister på Karen Glistrups kursus

Hvorfor dette kursus?

  • Børn sanser alt, og de forsøger fra de er ganske små at forstå sig selv og skabe sammenhæng i den verden, som de lever i. Børn er også pårørende, og de sanser også det, som vi helst ville skåne dem for, når vi selv har det svært indeni p.gr. af sorg, en psykisk lidelse, en kompliceret skilsmisse, alvorlig sygdom eller andre belastende livsomstændigheder.
  • At ’skåne’ børnene med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur, og vi kan savne både sprog og mod til at snakke med børnene, om de følsomme emner. Vi beroliger os selv og hinanden: ’… børnene ser ud til at have det fint’, ’… de har ikke spurgt om noget’, og: ’… de er for små til at forstå’.
  • Men tavshed om det smertefulde gør børnene usikre og planter følelser af skyld, skam og forkerthed. Desværre bliver børns mestringsstrategier/mistrivsel i sådanne situationer ofte mistolket som noget, der er galt med barnet.
  • Eller børnene bliver slet ikke set, fordi de kan skjule smerten … ligesom deres forældre gør det.

Klip fra kursets første session med Karen Glistrup

Kurset giver dig ny erfaring med hvordan du bruger dig selv i samtalen

  • Kurset kan give dig indsigt i fortielsernes betydning i et neurologisk perspektiv, og kompetencer, så du får mod på at hjælpe forældre i gang at snakke med deres børn om den virkelighed, de er sammen om.
  • I konkrete cases og personlige erfaringer søger vi svar på, hvad børn kan længes efter at høre, og hvordan vi kan bane vej for, at barnet får udtrykt sig. Du vil få inspiration og træning i at gennemføre samtaler, uden at stille de mange spørgsmål, som gør det usikre barn endnu mere usikkert.
  • Du får mulighed for at eksperimentere med dine egne ord, og erfare, hvordan nærvær og autencitet skaber god og ligeværdig kontakt, og gør samtalen om de nok så vanskelige emner ubesværet.
  • Øvelser med særlig opmærksomhed på øjeblikket og kroppens sansning, vil øge din fornemmelse for barnets perspektiv. Du vil kunne opleve, hvordan en smerte kan lette gennem empatisk spejling og meningsgivende information.
  • Med fokus på barnets perspektiv og opmærksomhed på hvordan vi bruger os selv i samtalen, vil vi på dette basiskursus arbejde med forældresamtalen, samtalen med hele familien og samtalen med børnene alene.

Kurset er IKKE en manual til gode samtaler. Det er en pakke med inspiration til at forstå, og til at bruge sig selv på en ny måde i samtalen. Forhåbentlig kan kurset give flere voksne mennesker mod til at træde nærmere, når man møder et barn, en ung, en familie, som er i noget svært.

For hvem?

Kurset er primært for alle faggrupper, der arbejder med børn og unge, sårbare voksne og familier. Men andre, som har interesse for det gode møde mellem børn, unge og voksne, kan sagtens være med.

Forudsætninger

Relevant faglig baggrund, et åbent hjerte og interesse for dit eget indre barn.

Du får det største udbytte af kurset, hvis du på forhånd har læst bøgerne Snak om det… med alle børn (2. udgave 2013) og Hvad børn ikke ved… har de ondt af (3. udgave 2014). Begge bøger kan køber her.

Opfølgning

Dette kursus er et basiskursus. Efter gennemført kursus, arbejder vi på, at du fra medio 2021 kan tilmelde dig opfølgende supervision/sparringsgruppe med Karen Glistrup og/eller psykoterapeut mpf Marianne Schütt. Dette kan foregå online eller fysisk.