FORANDRING

Slide fra sessionen

Ugens pointer

Måske holder du fast i nogle gamle vaner, som ikke længere er hensigtsmæssige.

Gamle vaner kan være som et fængsel vi holder os selv i.

Forandring er svært. Vi er vanemennesker, og har en tendens til at holde fast i det vi kender, også når det ikke længere er virkningsfuldt.

Forandring er ofte nødvendig, hvis vi skal forbedre vores velvære, trivsel og helbred.

Ugens træning

Sammensæt selv praksis i 45-60 minutter hver dag. Praktiser uden guidning, men hvis du fortsat har behov for støtte fra guidning – så brug de indtalte guidninger.