KOMMUNIKATION

Noget af det mest stressende kan være kommunikation og stress i relationer – i det interpersonelle felt. Det skal vi kigge nærmere på i denne session.

Opfølgning på midtvejsevaluering

Vi er hele tiden i gang med at vurdere og evaluere, og går lynhurtigt fra den direkte oplevelse i nuet til en fortolkning og analyse af vores oplevelse. Overgangen fra væren til tænken/gøren sker uden vi opdager det.

Men hvorfor er det vigtigt vi opdager dette? – Fordi vi forveksler vores fortolkning af oplevelsen med selve oplevelsen.

Så det vi kan øve os i, er at beskrive den direkte oplevelse. Snakke om oplevelser i meditationer, yogapraksis, kropsskanning eller hverdags-situationer, hvor vi bliver bevidste om hvad vi oplever, ved at spørge os selv: Hvad ligger/lagde jeg mærke til?

Uden at bedømme det som godt, dårligt, kedeligt, men beskrive oplevelsen så nært som muligt uden at bedømme den. Give det vurderende sind en pause og evt. tillade utålmodighed, rastløshed, vrede, irritation, forvirring, træthed, kedsomhed – hvis det er det der er….

Det handler ikke om at mindfulness skal være spændende, rart og behageligt.

Det handler om at få værdifuld viden fra os selv et andet sted fra end det analyserende, vurderende sind. Så vi kan blive klogere på vores reaktioner, vores tanke og handlemønstre. Opdage hvad gør organismen af sig selv i en stresssituation. Hvad sætter det i gang af tanker om følelser? Hvad sætter det i gang af forklaringsmodeller og handlinger? Ofte er det de samme ting vi gør, når livet ikke er som vi gerne vil have det. Og en mindfulness-øvelse kan være en mikro-undersøgelse af det felt.

Så når en oplevelse ikke er som vi ønsker, hvilke forklaringsmodeller igangsætter det så? Eks? (Disse sætninger er ikke fra jeres tilbagemeldinger, men eksempler fra andre hold)

 • Jeg får mere ud af yoga end kropsskanning (eller omvendt).
 • Hvis bare træningen i forløbet kun var 30 min om dagen ville det være mere realistisk – ville jeg få det gjort.
 • Når jeg keder mig spilder jeg min tid.
 • Hvis jeg fik mere viden om videnskaben bag mindfulness, mere teori og litteratur ville jeg få mere ud af kurset.
 • Når jeg lige er kommet på den anden side af den her periode i mit liv, så bliver det anderledes…. Og jeg kan bedre komme i gang med praksis.

Det er et krævende program og det kan give ekstra stress, at der er den ugentlige træning, men hvis vi ikke laver øvelserne hvor vores fortrolighed med den direkte oplevelse i nuet optrænes, så forbliver vi i det domæne som vi allerede er så tilstrækkeligt fortrolige med: tænkningens og forklaringsmodellernes domæner (som er trygt).

Vi opdager ikke at vi er blinde overfor dem, og vi tror at vi kan læse os til at blive bedre til mindfulness. Men det er kun på puden i opdagelsen af vores eget sinds vandring, at vi kan se os selv mere klart. Kun her kan vi øve os i at sige velkommen til hvad end der nu dukker op (= Rumis digt Gæstehuset).


”Do not idealize mindfulness”

Vi bliver ikke en eller anden karikatur på en mindful person, men egentlig bare

mere i tråd med den person vi allerede er.


Information vedr. fordybelsesdagen

 • Du har brug for et fysisk rum, hvor du – hvis muligt – kan være uforstyrret i det tidsrum, vi har fordybelsesdagen sammen.
 • Tag behageligt tøj på, ha yogamåtte evt. tæppe og pude klar.
 • Gør før start mad og drikke klar til dagen. Der vil være en frokostpause på 1,5 time, men det er fortsat i stilhed og fordybelse.
 • Aftal med eventuelle familie/andre om at du ikke forstyrres, hvis muligt.
 • Tag ansvar for at passe på dig selv (drik, spis, toilet når du har brug for det, men bemærk om impulsen er for at komme væk J . Hvis du oplever at det bliver for meget – at du bliver ked af det – kan du undervejs skrive til Mette på 31253123.
 • Rammer for stilhed: det er ikke bare stilhed med munden – at vi ikke taler, men også på den måde at vi ikke kommunikerer med vores blikke – tager kontakt. Formålet er at få chancen for at kommunikere dybere med os selv – se indad. Vi kan nemt distraheres visuelt – auditivt osv. Men nu har vi chancen for en halv dag kun at fokusere på at undersøge, opdage og fordybe os i hvad der sker i os selv. Sæt mobilen på flymode, undlad at tjekke mails i pausen, undlad at kommunikere i pausen, det gælder også at læse, skrive (også noter), høre musik m.m. Udforsk kun at forholde dig til dig selv – det er en unik mulighed, som vi ikke har særlig tit. Vi starter ikke dagen ud i stilhed – jeg skal nok tydeligt guide og sige når I går i stilhed.
 • Du vil gennem hele dagen blive guidet i de øvelser vi har trænet sammen. Hvis du er nødt til at forlade – gå før eller være væk i et tidsrum – vil jeg gerne have at I skriver SMS til mig på 31253123.

 Ugens pointer

 • Kommunikation kan være en stressfaktor. Du kan træne dine færdigheder kommunikation.
 • Det at træne kommunikation med dig selv – i den formelle praksis – kan hjælpe dig til at optimere din kommunikation med andre i hverdagen.
 • Mindfulness-træningen (= kultivering af kapaciteten til at være mere fleksibel) gør det muligt at komme sig hurtigere under og efter udfordrende kommunikation med andre – evt. i konflikter – som vi jo ikke kan undgå og som er en del af menneskelivet men som vi kan blive bedre til at være i uden at miste os selv

Ugens træning

 • Skift mellem siddende meditation (den ene dag) og kropsscanning og/eller stående eller liggende yoga (den anden dag). Altså samme som sidste uge.
 • Bring fortsat opmærksomhed til dine reaktionsmønstre og især i forhold til kommunikation. Udforsk mulighederne for at respondere med større bevidst nærvær, rummelighed og kreativitet både i den formelle meditationspraksis (kommunikation med dig selv) og i hverdagen i kommunikation med andre.