GRATIS FORLØB I KREATIVITET & MINDFULNESS FOR PÅRØRENDE TIL DEMENSRAMTE

Styrkelse af mental sundhed med kreativitet og mindfulness for pårørende til demensramte– et live-online forløb over 5 uger. 

Formålet med forløbet er at tilbyde et frirum for pårørende til demensramte i form af undervisning i kreativitet, fordybelse og nærvær i et skabende online fællesskab.

Målet med dette er, via kreativ praksis koblet med nærværs-træning, at styrke den mentale sundhed og modvirke udfordringer som ensomhed, stress, angst og isolationsfølelse. 

Hvorfor

Under COVID19 er pårørende til demensramte sat yderligere under pres. Eksempelvis er de ugentlige pusterum, hvor personen med demens er i dagcenter og/eller den pårørende er i pårørendegruppe, ikke længere mulige samtidig med, at besøg i hjemmet må forventes at være aflyst.

Hos Alzheimerforeningen får de lige nu mange henvendelser fra pårørende, der har brug for et frirum i denne tid, fordi alle aktivitetstilbud er sat på pause. Da det ofte er de sædvanlige aktiviteter der får hverdagen til at hænge sammen, er det vigtigt at tilbyde alternative pusterum for pårørende til demensramte, der uanset COVID19, er en uvurderlig ressource for samfundet.

Om forløbet

Forløbet vil fungere som en tiltrængt pause til at pleje egne behov, og give kræfter til fortsat at være der for den demensramte. Derudover vil det live-online format tilbyde kontakt til en gruppe i samme situation, hvor det er muligt at samles omkring det, der er svært, og give det et udtryk via kreative processer i rammerne af nærvær, fordybelse, ro og fællesskab.

Projektet består at et live-online forløb med 5 moduler på hver 1,5 time over 5 uger. Mellem modulerne vil der være både kreative ”opgaver” og tilbud om mindfulness-praksis, både for den pårørende selv og for den demensramte. Forløbet vil forgå via videokonference (Zoom) og er tidssynkront på et fast tidspunkt (med infomøde 3. juli, 2020 kl 12.00).

For hvert modul vil der være et tema, og der vil i forløbet veksles mellem mindfulnessøvelser, kreative opgaver og relevant undervisning i kreativitets og nærværs-trænings gavnlige effekt på den mentale sundhed. Denne mere teoretiske del vil være forskningsbaseret, og formidles på en levende måde, med inddragelse af deltagernes egne erfaringer.

Helt konkret, vil samtlige øvelser tage udgangspunkt i materialer, som man må forvente, de fleste husstande har i forvejen, således at man ikke skal ud og indkøbe materialer for at kunne deltage. Det drejer sig om farveblyanter/vandfarver og materiale til collage (magasiner, aviser mv.). Mindfulnessøvelserne kræver heller ikke noget udstyr.

Forløbets datoer

3. juli 12-13: Infomøde om kurset

7. juli 12-14: modul 1

14. juli 12-14: modul 2

21. juli 12-14: modul 3

28. juli 12-14: modul 4

4. august 12-14: modul 5

Du kan tilmelde dig forløbet ved at klikke her

Hvorfor kreativitet?

I arbejdet med demensramte og deres pårørende er det afgørende at forhindre isolation – at mødes over noget kreativt, ‘noget med hænderne’, giver mulighed for at danne et fællesskab, som ikke er en samtalegruppe med forventninger til verbal kommunikation. I det kreative arbejde er det derimod muligt at udtrykke følelser, som kan være svære at udtrykke på andre måder. At arbejde med billedkunst giver både den pårørende og den demensramte mulighed for at fastholde noget af sig selv og lære sig selv bedre at kende, både ved aktivt at genkalde minder trods en svigtende hukommelse, men også ved at pirre en nysgerrighed ved at lære nyt.

Hvorfor mindfulness?

Mindfulness betyder at være til stede i nuet og acceptere det, som det er. Det er en metode til bevidst at tage ansvaret for kvaliteten af dit liv. Der er en 2500 år gammel definition på mindfulness fra buddhistisk tradition og en bare 25 år gammel vestlig videnskabelig definition fra programmet Mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR). Mindfulness er her defineret som den bevidsthed, der opstår, når opmærksomheden holdes i nuet med en ikkedømmende indstilling. 

Mindfulness er ikke en beskyttet titel, og begrebet bliver ofte brugt i flæng med mange forskellige betydninger. Men når Mindfulness skal bruges til at lindre og helbrede, er det vigtigt at understrege, at det er Mindfulness fra buddhistisk tradition, der er testet med vestlige, videnskabelige metoder i MBSR. Formålet er at reducere lidelse og opbygge et vedvarende sundt mentalt helbred.

I dette forløb er Mindfulness-delen ikke tilsvarende et MBSR-forløb, hvilket er langt mere omfattende, derfor kan vi ikke pege på de forskningsmæssige effekter af MBSR. Mindfulness-øvelser og teori vil dog være i overensstemmelse med den måde det undervises i MBSR. Der vil være 30 minutters praksis for hvert modul og deltagerne vil få tilbudt guidede meditationer: bodyscan på 15 minutter, yogaprogram på 20 minutter og siddende meditation på 15 minutter, som deltagerne opfordres til at praktisere ca. 30 min. hver dag mellem modulerne.

Hvis du gerne vil vide mere om mindfulness, kan du her se filmen “Mindful Medicin”, som Mette Bahnsen har lavet.

Den internationale top-hjerneforsker Richard J. Davidson, siger i filmen bl.a. dette:

You don’t need to practice very long to get results, you can see benefit with real short-term practice. Having said that I think that there is also evidence to suggest that the more you practice the more enduring and significant the impact will be. But we have conducted research in my laboratory where we show, that after just two weeks of practice – 30 minutes a day  – you can see changes in the brain and behavior after just two weeks of practice so that’s a total of 7 hours of practice and that´s enough a meaningful change in the brain.

 Fra filmen “Mindful Medicin”, Persona Film, 2014.

Om underviserne

Lærke Egefjord

Med en baggrund som læge, mindfulness-instruktør, forfatter og billedkunstner og med erfaring inden for hjerneforskning med særlig interesse for demens-området er kulturens og kreativitetens sundhedsmæssige aspekter, et område Lærke Egefjord udforsker og udfordrer i sin daglige praksis.

Med sin forskningsmæssige erfaring underviser hun demensramte borgere i Aarhus Kommune i, hvordan kunstens og kreativitetens gavnlige aspekter kan integreres i en helbredsmæssig sammenhæng og gøres mulig i et hverdagsliv med sygdom.

Men også raske mennesker, eller mennesker ramt af eksempelvis stress, depression eller angst, kan have gavn af at opleve den glæde og styrke, et aktivt kreativt liv kan give. Det fortæller hun om som foredragsholder hos blandt andre ARoS, Museum Trapholt, FOF, Folkeuniversitet med flere. Læs mere på www.laerkeegefjord.dk

Du kan her se Lærke Egefjord undervise i kunst og kreativtiet på ophold for demensramte og pårørende ved Aarhus Kommune.

Mette Bahnsen

Er cand. mag, og MBSR-lærer, uddannet fra Aarhus Universitet, yogalærer og har specialiseret sig i at levere mindfulness online og live-online på en levende og vedkommende måde, med fokus på at skabe fællesskab. Mette er desuden filmdokumentarist og har lavet flere film bl.a. om mindfulness. Persona Film drives sammen med lektor i visuel antropologi på Aarhus Universitet Christian Suhr. Mette Bahnsen driver desuden den online platform www.mind-online.dk med kurser til fremme af mental sundhed i samarbejde med Lone Overby Fjorback, læge forsker og leder af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Du kan tilmelde dig forløbet ved at klikke her