STYRK DIN SUNDHED MED KUNST, KREATIVITET & NÆRVÆR

Ønsker du at blive bedre til at skabe flere sunde pauser og stunder med nærvær, ro og kreativitet i dit liv og starte en skabende proces i fællesskab med andre?


KREAMIND OVER 6 UGER

Dette kursus introducerer dig for nyeste forskning inden for mental sundhed, og hvordan mindfulness, kunst og kreativitet kan være effektive redskaber til at skabe mere glæde og mindre stress i din hverdag. 

De fleste ved efterhånden, også i den vestlige verden, at krop og sind er uadskilleligt. Vi har stor viden om hvordan vi holder kroppen sund og stærk, men vores viden kommer ofte til kort, når det drejer sig om at holde sindet sundt. Ligesom at det kræver træning at holde kroppen sund, kræver det træning at holde sindet sundt. I dette kursusforløb bliver du klogere på, hvordan du via iboende kvaliteter og aktiviteter du i din hverdag i forvejen gør, kan styrke din mentale sundhed. 

Det er videnskabeligt bevist, at dét at dyrke nærværet, kreativiteten og kunstoplevelser kan gavne vores helbred, fysisk som psykisk, og samtidig kan både mindfulness og kreativitet bruges i læring og til at øge glæde, velvære, trivsel og robusthed.

I løbet af kurset over 6 uger vil du således få viden om hvorfor praksis i kreativitet og mindfulness kan gavne dit helbred, og du vil mærke det på egen krop gennem praksis. Imellem mødegangene vil du have afgang til online ressourcer, der støtter din praksis fra gang til gang. Der vil også være tilbud om kunstoplevelser mellem mødegangene. 

Kurset kræver ingen forudkendskab hverken til være kreativ eller dyrke mindfulness, men kræver mod til at prøve noget nyt og dedikere tid til det i løbet af de 6 uger, kurset forløber. 

Lærke Egefjord og Mette Bahnsen har gennemført kurset KreaMind mange gange for forskellige målgrupper. Forløbet kombinerer arbejde med nærvær, flow og kreativitet og består af 6 moduler, hvor du modtager undervisning delt ud på: teori om styrkelse af mental sundhed via kreativitet og mindfulness, praksis i kreativitet og mindfulness samt fælles deling med udgangspunkt i praksis og det “kreative produkt”. 


INFO

Pris: 3.800,- inkl. moms 

Øvrige udgifter: materialer og frokost

Max. antal deltagere: 10 

Mødedatoer: 23/2 (10-11), 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3 Kl. 10-13 (+ efterfølgende frokost)

Adresse: Mødelokalet Bindingsværket, Nørre Allé 22, 1. 8000 Aarhus C


HER KAN DU TILMELDE DIG KURSET – kun 10 pladser!


DE 6 MODULERS OVERSKRIFTER

1. Arbejdet med kunst, kreativitet og nærvær

Introduktion til forløbet. 

2. Din krop og hjerne vil gerne lære nyt

Sind og krop hænger uløseligt sammen. Men hvordan du kan bruge dine kropslige fornemmelser og erfaringer til at lære nyt og se tingene fra et nyt perspektiv?

3. Nyd nuet og kom i flow

Vi arbejder med begrebet flow og hvordan mindfulness kan danne rammen for oplevelsen af flow. Flow betyder ‘meningsfuld selvforglemmelse’ og opstår i en kreativ proces, hvor selve handlingen i nuet bliver belønningen frem for resultatet.

4. Hvordan sammenbruddet kan være vej til nye indsigter

Stress, sammenbrud og følelsen af at miste kontrollen er en del af både livet og arbejdet med kreativitet. I dette modul dykker vi ned i, hvordan accept og det at lære at leve med “livets fulde katastrofe”,  kan være et vigtigt element i forhold til at mindske stress og styrke den kreative identitet.

5. Naturens mønstre i kunst og i dig

Naturen består ofte af gentagelser. Ved at gentage en bevægelse eller handling kan du skabe noget nyt, samtidig med at sind og krop falder til ro. 

6. Forankring og hvordan du arbejder videre herfra

Kursets sidste modul fokuserer på redskaber og metoder til at bibeholde den nye praksis efter forløbets afslutning. 


PROGRAM FOR MODULERNE

10-10.20: Startrunde 

10.20-11: Teori om kunst, kreativitet og nærvær

11-11.45: Mindfulness praksis

11.45-12.30: Kreativ praksis

12.30-13: Afrunding

13-13.30: Frivillig frokost  


UNDERVISERE

Lærke Egefjord har en baggrund som læge, forfatter og billedkunstner og med erfaring inden for hjerneforskning med særlig interesse for demens-området er kulturens og kreativitetens sundhedsmæssige aspekter, et område Lærke Egefjord udforsker og udfordrer i sin daglige praksis. Med sin forskningsmæssige erfaring underviser hun demensramte borgere i Aarhus Kommune i, hvordan kunstens og kreativitetens gavnlige aspekter kan integreres i en helbredsmæssig sammenhæng og gøres mulig i et hverdagsliv med sygdom. Men også raske mennesker, eller mennesker ramt af eksempelvis stress, depression eller angst, kan have gavn af at opleve den glæde og styrke, et aktivt kreativt liv kan give. Det fortæller hun om som foredragsholder hos blandt andre ARoS, Museum Trapholt, FOF, Folkeuniversitet med flere. Læs mere på www.laerkeegefjord.dk

Mette Bahnsen er filmdokumentarist og har lavet flere film bl.a. om mindfulness i produktionsselskabet Persona Film. Mettes baggbrund er Cand. mag i Litteratur og film/tv samt MBSR-lærer fra Aarhus Universitet. Derudover yogalærer og gennem de sidste 20 år specialiseret sig i at formidle om mental sundhed. Underviser fast i MBSR for Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet og har undervist mange forskellige målgrupper i mindfulness: forældre til sårbare børn, uhelbredelige kræftsyge, unge, demensramte, fagpersoner der arbejder med demensramte og pårørende. Driver Mind Online, der leverer kurser af høj kvalitet til fremme af mental sundhed.

HER KAN DU TILMELDE DIG KURSET – kun 10 pladser!